7 – 8. 09.    

Spotkania z rodzicami klas I - VIII. Wybory do Rady Rodziców. Procedury bezpieczeństwa. Informacje o Wewnątrzszkolnym Ocenianiu i wymaganiach przedmiotowych.

23 - 24. 11.

Spotkania z rodzicami.

17. - 18. 01.

Śródroczne spotkania z rodzicami

 

18. - 19. 04.

Spotkania z rodzicami.

 
© SP4 Iława

Search