Zajęcia mają na celu poprawę sprawności fizycznej oraz stanu zdrowia; zdobywanie nowych umiejętności, wykształcenie prawidłowych nawyków ruchowych. Kształtowanie umiejętności organizacji czasu wolnego. przygotowanie uczniów do podejmowania samodzielnych 

Zapraszamy do sali gimnastycznej w środy od 12:40 do 13:25 

Beata Zielska

 

© SP4 Iława

Search