Welcome to SP4 Iława   Click to listen highlighted text! Welcome to SP4 Iława Powered By GSpeech

Szkoła Podstawowa Nr 4 im. Polskich  Podróżników w Iławie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej (https://sp4.ilawa.pl) zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Szkoły Podstawowej Nr 4 im. Polskich  Podróżników w Iławie:

Data publikacji strony internetowej: 01.02.2020 r.

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 01.02.2020 r.

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Jest częściowo niezgodna: filmy nie posiadają napisów dla osób głuchych i słabo słyszących, nie istnieją nagrania w polskim języku migowym oraz brakuje informacji w tekście łatwym do czytania.

Oświadczenie sporządzono dnia: 2021-03-24.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny, korzystając z dostępnego narzędzia do oceny strony: Test - European Internet Inclusion Initiative (http://checkers.eiii.eu/), z którego wynika, że strona internetowa  http://www.sp4.ilawa.pl spełnia wymagania w 85,09 %.

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych. 

INFORMACJE ZWROTNE I DANE KONTAKTOWE

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Sebastian Rynkowski,  adres poczty elektronicznej: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 89 649 41 98. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej.

Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

DOSTĘPNOŚĆ ARCHITEKTONICZNA

Szkoła Podstawowa Nr 4 im. Polskich Podróżników w Iławie,

ul. Skłodowskiej 31, 14-200 Iława

Do budynku prowadzi wejście na ścianie frontowej od strony ul. Skłodowskiej składające się z dwóch dwuskrzydłowych drzwi.

Siedziba oznaczona jest tablicą informacyjną z  napisem Szkoła Podstawowa Nr 4 im. Polskich Podróżników w Iławie umieszczoną przy wejściu głównym do budynku.

Wewnątrz budynku przy wejściu głównym na schodach znajduje się platforma schodowa przeznaczona dla wózków inwalidzkich.

Sekretariat znajduje się po prawej stronie od wejścia głównego.

Wejście główne prowadzi na parter szkoły i do szatni. Na parterze  budynku możliwe jest poruszanie się na wózku inwalidzkim. Do części korytarza w której znajduje się gabinet pielęgniarki szkolnej, pedagoga, świetlicy szkolnej, sali gimnastycznej prowadzą schody, które można pokonać za pomocą platformy przyschodowej.

W budynku znajduje się schodołaz, którym można dostać się na pierwsze i drugie piętro.

Toaleta dla osób niepełnosprawnych znajduje się na każdej kondygnacji.

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

W budynku nie ma pętli indukcyjnych.

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

Na terenie szkoły nie ma możliwości skorzystania z tłumacza polskiego języka migowego (PJM) online.

E-dziennik

Search

Click to listen highlighted text! Powered By GSpeech