Welcome to SP4 Iława   Click to listen highlighted text! Welcome to SP4 Iława Powered By GSpeech

1. Celem przyznania nagrody „ Skoczek” jest docenienie uczniów, którzy mimo wysiłków i ogromnego zaangażowania nie są w stanie spełnić kryteriów określonych w WZO, niezbędnych do otrzymania wyróżnienia za bardzo dobre wyniki w nauce lub osiągają inne sukcesy niedydaktyczne.

2. Nagroda jest formą uznania za pracowitość i wytrwałość oraz umiejętność jak najlepszego wykorzystania swoich możliwości i pokonywania swoich słabości oraz podejmowania wysiłku w celu osobistego rozwoju.

3. Nagroda jest formą motywacji uczniów do osiągania wyników na miarę swoich możliwości.

4. Ucznia do przyznania nagrody typuje wychowawca, po wcześniejszej konsultacji ze wszystkimi nauczycielami uczącymi w danej klasie oraz zespołem klasowym.

5. Z każdej klasy można wyróżnić co najwyżej dwóch uczniów. Dopuszczalna jest sytuacja, że w danej klasie nie będzie można wytypować ani jednego kandydata do nagrody.

6. Przyznając nagrodę można wziąć pod uwagę:

Ø Postępy w nauce.

Ø Postępy w zachowaniu.

Ø Aktywność społeczna.

Ø Działalność artystyczna lub sportowa.

Należy wybrać tylko jedną kategorię.

7.Ucznia, którego chcemy nagrodzić nie porównujemy z innymi uczniami,

ale analizujemy jego postępy na przestrzeni całego roku

szkolnego.

8. Wytypowanych uczniów, należy zgłosić do 10 czerwca do dyrekcji

szkoły.

9. Nagrodę „ Skoczek ” w postaci książki i dyplomu wręcza dyrektor szkoły

podczas apelu podsumowującego osiągnięcia uczniów w danym roku

szkolnym.

10. W treści dyplomu jasno określa się w jakiej kategorii dziecko otrzymuje

wyróżnienie.

11. Powołana zostanie komisja, której zadaniem będzie weryfikacja zgłoszonych kandydatów.

Previous Next

 KRYSZTAŁOWA TARCZA przyznana w kategorii „Osiągnięcia w nauce”

Aleksandra Bojarowska kl. 8a

KRYSZTAŁOWA TARCZA przyznana w kategorii „Osiągnięcia w nauce i sporcie”

Mateusz Panek kl. 8a 

KRYSZTAŁOWA TARCZA przyznana w kategorii „Działalność społeczna”

Marcel Skolankiewicz kl. 8c

KRYSZTAŁOWA TARCZA przyznana w kategorii „Osiągnięcia w sporcie”

Maddox Sobociński kl. 8a

Previous Next

Uczniowie: Wiktoria Stępień 6b  oraz Kacper Grosz i Radosław Wiatr z 6a zostali odznaczeni Kryształową Tarczą.

Wiktoria Stępień przez cały okres nauki była wzorową uczennicą zaangażowaną w życie klasy i szkoły. Była przewodniczącą Samorządu Szkolnego, osiągała najwyższe wyniki w nauce i zachowaniu będąc jednocześnie wzorem do naśladowania. Osiągała najwyższe lokaty w piłce siatkowej na szczeblu wojewódzkim i krajowym.

Kacper Grosz i Radosław Wiatr uzyskali tytuł laureata w konkursach przedmiotowych na szczeblu wojewódzkim z przyrody i historii. Ponad to zawsze aktywnie uczestniczyli w wielu innych konkursach szkolnych, ogólnopolskich.

Ich zaangażowanie w życie szkoły było godne naśladowania. Na zakończenie edukacji zostali odznaczeni Kryształową Tarczą.

Wychowawcy: mgr Beata Ciesielska

mgr Bożena Tyszkiewicz

 

 

 

 

"Kryształową tarczę"-  statuetkę  dla szczególnie wyróżniających się absolwentów otrzymał Jakub Jakubowski z kl. VI d.
To wyróżnienie było uhonorowaniem jego wybitnych osiągnięć uzyskanych w czasie sześcioletniej nauki w szkole podstawowej!

Serdecznie gratulujemy!

 

Punktem kulminacyjnym zakończenia roku szkolnego 2012/2013 w klasach VI było wręczenie po raz pierwszy w historii szkoły "Kryształowych tarcz" - statuetek dla szczególnie wyróżniających się absolwentów. W tym roku szkolnym statuetki otrzymały dwie uczennice klasy VI c: Wiktoria Kuczmarska i Olga Sobiesiak. To wyróżnienie było uhonorowaniem ich wybitnych osiągnięć uzyskanych w czasie sześcioletniej nauki w szkole podstawowej!
 

Search

Click to listen highlighted text! Powered By GSpeech