Dyrektor Kazimierz Tyszkiewicz

Dawno, dawno temu w 1983 roku w olsztyńskiej Wyższej Szkole Pedagogicznej ukończyłem studia na kierunku fizyka nauczycielska i tak zaczęła się moja 35-letnia kariera pedagogiczna.

Większość z tych lat spędziłem w Szkole Podstawowej nr 5, później przekształconej w Gimnazjum nr 2. Uczyłem fizyki, później również matematyki. Prowadziłem Szkolne Koło Krajoznawczo-Turystyczne, letnie obozy wędrowne. Wdrażałem akcje proekologiczne, problematykę elektrośmieci i segregacji odpadów.

 

Reforma przywracająca podstawówki spowodowała, że w 2017 częściowo a z następnym r. szkolnym już całkowicie przeniosłem się do Szkoły Podstawowej nr 4.

2 września 2019 r rozpocząłem staż na stanowisku dyrektora. Mam nadzieję, że w trakcie tej kadencji uda się zrealizować kilka zamierzeń. W założeniu mają spowodować, że uczniowie naszej szkoły będą twórczo kształtować swoją osobowość, osiągając wysokie wyniki w nauce i rozwijając swoje zainteresowania.

BO NAJLEPSZĄ ZEMSTĄ UCZNIA NA NAUCZYCIELACH JEST OSIĄGNIĘCIE OSOBISTEGO, ŻYCIOWEGO SUKCESU.”

 Moim prywatnym marzeniem jest posiadanie wolnego czasu, który mógłbym poświęcić na czytanie książek, słuchanie muzyki, podróżowanie. Może kiedyś ……. smile

 

© SP4 Iława

Search